pajo.pl

pajo.pl – budownictwo, dom, ogród

ile zarabia straż graniczna
Lifestyle

Ile zarabia Straż Graniczna: tajemnica wynagrodzeń odkryta

Każdy, kto zastanawia się nad karierą w Straży Granicznej, z pewnością interesuje się zarobkami, które można osiągnąć na tym stanowisku. Wynagrodzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej zależy od wielu czynników, takich jak stopień, staż, miejsce pełnienia służby oraz etap szkolenia. W niniejszym artykule omówimy wysokość zarobków w Straży Granicznej, zadania, jakie realizują funkcjonariusze, oraz wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci.

Wysokość zarobków w Straży Granicznej

Wynagrodzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej zależy od wielu czynników, takich jak etap szkolenia, staż, miejsce pełnienia służby czy stopień. Przeanalizujmy, ile można zarobić na poszczególnych stanowiskach w Straży Granicznej:

 1. Kursanci: Na etapie szkolenia, kursanci mogą liczyć na zarobki na poziomie 3500-3600 zł netto1.
 2. Młodszy asystent lub kontroler: Zarobki na tym stanowisku wynoszą nie mniej niż 4700-5000 zł netto1.
 3. Funkcjonariusz w służbie stałej: Miesięczne wynagrodzenie funkcjonariusza w służbie stałej nie powinno być niższe niż 4900 zł netto1.

Warto jednak pamiętać, że podane kwoty są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności i przepisów obowiązujących w danym czasie.

Zadania Straży Granicznej

Straż Graniczna jest jednolitą formacją, która została powołana do życia ustawą w październiku 1990 roku. Jej głównym zadaniem jest ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego oraz walka z nielegalną migracją i przemytem2. Poniżej przedstawiamy listę zadań, które należą do obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej:

 • Ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu.
 • Organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego.
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.
 • Wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz.
 • Rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń, a także ściganie sprawców.
 • Nadzorowanie eksploatacji polskich obszarów morskich i przestrzeganie przez statki przepisów obowiązujących na danym obszarze.
 • Współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań Straży Granicznej.
 • Uniemożliwianie transportowania odpadów, szkodliwych substancji chemicznych czy materiałów jądrowych/promieniotwórczych przez granicę państwową.
 • Uniemożliwianie przemieszczania oraz transportowania substancji odurzających, broni, amunicji i materiałów wybuchowych bez zezwolenia przez granicę państwową2.

Wymagania dla kandydatów

Aby móc wstąpić w szeregi Straży Granicznej, kandydaci muszą spełnić określone wymagania. Oto lista podstawowych warunków, które muszą być spełnione:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 4. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Wiek nie mniejszy niż 21 lat i nie większy niż 35 lat.
 6. Wysoka sprawność fizyczna i psychiczna.
 7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby w Straży Granicznej.
 8. Pozytywny wynik testu sprawności fizycznej.
 9. Pozytywny wynik badań psychologicznych.
 10. Ukończone szkolenie w zakresie ochrony granic państwowych3.

Warto zaznaczyć, że powyższa lista zawiera jedynie podstawowe wymagania i może być uzupełniona o dodatkowe warunki, które są określane w zależności od konkretnego stanowiska i potrzeb Straży Granicznej.

Czy warto zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej?

Praca w Straży Granicznej może być atrakcyjna dla osób zainteresowanych ochroną granic państwa, walką z nielegalną migracją i przestępczością oraz realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym. Praca ta zapewnia nie tylko stabilne zatrudnienie, ale również możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Dodatkowo, wynagrodzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej jest konkurencyjne, a wielu z nich otrzymuje pensję na poziomie powyżej średniej krajowej. Warto również podkreślić, że praca w Straży Granicznej daje możliwość pełnienia służby na różnych stanowiskach, co może być atrakcyjne dla osób, które chcą rozwijać się w różnych obszarach.

Podsumowując, praca w Straży Granicznej może być dobrą opcją dla osób zainteresowanych służbą mundurową, ochroną granic państwa i działaniami na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Zapewnia ona stabilne zatrudnienie, konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Podsumowanie

Wynagrodzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej zależy od wielu czynników, takich jak stopień, staż, miejsce pełnienia służby oraz etap szkolenia. Zadania Straży Granicznej obejmują ochronę granicy państwowej, kontrolę ruchu granicznego oraz walkę z nielegalną migracją i przemytem. Aby móc wstąpić w szeregi Straży Granicznej, kandydaci muszą spełnić określone wymagania, takie jak obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, wykształcenie średnie lub wyższe oraz dobry stan zdrowia. Praca w Straży Granicznej może być atrakcyjna dla osób zainteresowanych ochroną granic państwa i działaniami na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Zapewnia stabilne zatrudnienie, konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Jeśli jesteś zainteresowany karierą w Straży Granicznej, warto zgłosić się na nabór i sprawdzić, czy to odpowiednia ścieżka zawodowa dla Ciebie.