pajo.pl

pajo.pl – budownictwo, dom, ogród

Rodzaje i zastosowania pap bitumicznych
Budownictwo

Rodzaje i zastosowania pap bitumicznych

Papy bitumiczne są chętnie wykorzystywane zarówno do uszczelniania dachów, jak i jako docelowe pokrycia dachowe ze względu na ich dobre parametry użytkowe i stosunkowo niski koszt. Materiały te dostępne są jednak w wielu różnych wersjach i można pogrupować je ze względu na przeznaczenie, sposób montażu czy rodzaj użytej posypki bądź masy asfaltowej, dzięki czemu ich zastosowanie jest dość szerokie. Jakie są rodzaje pap bitumicznych, a także w jakich sytuacjach są stosowane? Podpowiadamy.

Czym jest papa bitumiczna?

Papa bitumiczna jest dość popularnym produktem hydroizolacyjnym o różnym zastosowaniu. Zalicza się ją jednak do materiałów wielowarstwowych ze względu na to, że składa się z osnowy, warstwy bitumicznej i ewentualnie dodatkowej posypki. To właśnie z uwagi na budowę warstw papy, można podzielić jej poszczególne wersje na te, które mają być wykorzystane jako materiał hydroizolacyjny i to one powszechnie określane są jako papa bitumiczna. Z kolei masa asfaltowa wykorzystywana do pokrycia osnowy materiału nazywana jest bitumem. Od sposobu budowy papy zależą jej konkretne parametry techniczne, takie jak wydłużenie przy zerwaniu lub wartość siły zrywającej.

Rodzaje pap bitumicznych 

Obecnie papy można pogrupować, biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, sposób montażu, rodzaj użytej posypki, a także masy asfaltowej do powlekania osnowy. Poszczególne wersje różnią się od siebie przede wszystkim metodą produkcji oraz materiałami, z których są wytworzone, ponieważ do wyprodukowania papy można użyć różnorodnych substancji uszlachetniających, które dodatkowo mają zwiększyć odporność gotowego produktu na określone warunki.

Podział pap ze względu na zastosowanie obejmuje wersje podkładowe, nawierzchniowe, jednowarstwowe, antykorzenne oraz paroizolacyjne. Ta pierwsza pokryta jest z zewnątrz folią termotopliwą lub posypką piaskową i przeznaczona do wykonywania spodnich warstw w pokryciach dachowych. Wersja nawierzchniowa z kolei to ostatnia warstwa pokrycia dachowego, która posiada posypkę z gruboziarnistego łupka chroniącą ją przed promieniowaniem UV i wpływającą na estetykę produktu. Papa jednowarstwowa łączy w sobie funkcję wersji podkładowej i nawierzchniowej, a antykorzenna wykorzystywana jest w konstrukcjach dachów zielonych. Papa paroizolacyjna chroni termoizolację przed zawilgoceniem, a tym samym rozwojem grzybów i pleśni.

Podział tych produktów ze względu na sposób montażu obejmuje papy mocowane mechanicznie, termozgrzewalne i samoprzylepne. Z kolei, jeśli chodzi o rodzaj osnowy, wyróżnia się najczęściej materiały takie jak włókna poliestrowe, welon szklany i tkaninę szklaną.

Zastosowanie pap bitumicznych

Papy bitumiczne ze względu na przeznaczenie dzielone są na asfaltowe, podkładowe, asfaltowe wierzchniego krycia oraz specjalne. Te pierwsze stosowane są do wykonywania spodnich warstw w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Mogą być podkładem nie tylko pod gonty bitumiczne, ale też blachodachówki i dachówki, a także stosowane podczas izolacji fundamentów i tarasów. Papy asfaltowe wierzchniego krycia mogą być używane w przypadku jedno- lub wielowarstwowych pokryć dachowych. Powinny być wodoszczelne i pokryte różnobarwną, wysokogatunkową posypką wpływającą na estetykę dachu. Papa wentylacyjna z kolei zapobiega powstawania pęcherzy w wielowarstwowych pokryciach dachowych, a także zawilgoconych dachach.

Materiał zewnętrzny