pajo.pl

pajo.pl – budownictwo, dom, ogród

po ilu latach policjant przechodzi na emeryturę
Lifestyle

Po ilu latach policjant przechodzi na emeryturę: kompletny przewodnik

Praca w służbach mundurowych, takich jak policja, wiąże się z wieloma wyzwaniami i ryzykiem. Dlatego też, zasady dotyczące przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy służb mundurowych różnią się od tych dla innych grup zawodowych. W tym artykule przedstawimy kompletny przewodnik, który wyjaśni, po ilu latach policjant przechodzi na emeryturę i jakie są obecnie obowiązujące zasady i przepisy dotyczące świadczeń emerytalnych dla policjantów.

Zasady emerytury przed 2013 rokiem

Przed 2013 rokiem funkcjonariusze policji mieli możliwość przejścia na emeryturę po zaledwie 15 latach służby. Oznaczało to, że wiek emerytalny nie miał żadnego znaczenia, a jedynym wymogiem było udokumentowanie 15 lat aktywnej służby. Jednak wysokość emerytury była uzależniona od liczby lat przepracowanych w służbie. Emerytura wynosiła 40% ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia, a za każdy dodatkowy rok służby świadczenie wzrastało o 2,6%. Maksymalna wysokość emerytury mogła wynieść 75% ostatniego wynagrodzenia.

Zmiany w zasadach emerytur od 2013 roku

W 2013 roku zasady dotyczące emerytur dla funkcjonariuszy policji uległy zmianie. Przywilej przejścia na emeryturę po 15 latach służby przysługiwał wyłącznie tym, którzy byli w służbie do końca 2012 roku. Dla tych funkcjonariuszy obowiązywały nadal zasady obliczania emerytury sprzed 2013 roku.

Jednak dla policjantów, którzy rozpoczęli służbę po 2013 roku, obecnie obowiązują inne zasady. W przypadku tych funkcjonariuszy, minimalny wiek emerytalny wynosi 55 lat, a minimalny okres służby, po którym można przejść na emeryturę, to 25 lat. Wysokość emerytury dla nowych policjantów jest obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia z 10 kolejnych lat służby. Jeśli policjant nie dokona wyboru, podstawą wymiaru emerytury jest średnie uposażenie z 10 lat poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

Wysokość emerytury dla policjantów

Wysokość emerytury dla policjantów zależy od liczby lat służby oraz średniego wynagrodzenia z określonego okresu. Przed 2013 rokiem emerytura wynosiła 40% ostatniego wynagrodzenia, a za każdy dodatkowy rok służby świadczenie wzrastało o 2,6%. Maksymalna wysokość emerytury wynosiła 75% ostatniego wynagrodzenia.

Dla policjantów, którzy rozpoczęli służbę po 2013 roku, emerytura wynosi 60% średniej pensji wyliczonej z 10 kolejnych lat służby. Za każdy dodatkowy rok służby wysokość emerytury wzrasta o 3%. Maksymalna wysokość świadczenia może wynieść 75% podstawy jej wymiaru.

Kiedy przysługuje emerytura policyjna?

Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszom, którzy pełnią służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej.

Do stażu emerytalnego wlicza się okresy służby m.in. w wymienionych wyżej instytucjach oraz w Urzędzie Ochrony Państwa, w policji państwowej i Milicji Obywatelskiej. Okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz nauki w szkołach pożarniczych mogą również zostać wliczone do stażu emerytalnego. Jednak okresy, w których funkcjonariusz popełnił przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobra osobiste obywatela, nie są wliczane do stażu emerytalnego.

Możliwość podwyższenia wysokości emerytury

Policjanci mają także możliwość podwyższenia wysokości emerytury poprzez pełnienie określonych funkcji lub służb. Na przykład, każdy rok służby pełniony w składzie personelu latającego samolotami i śmigłowcami, załog nawodnych jednostek pływających, w charakterze skoczków spadochronowych i saperów lub w służbie wywiadowczej za granicą, skutkuje podwyższeniem podstawy wymiaru o 1%.

Dodatkowo, istnieje możliwość podwyższenia emerytury o 2% za każdy rok służby pełnionej w charakterze nurków i płetwonurków oraz w fizycznym zwalczaniu terroryzmu. Każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu wpływa na podwyższenie emerytury o 0,5%. W przypadku służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych, świadczenie może również zostać podwyższone o 0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc służby.

Podsumowanie

Zasady dotyczące emerytur dla funkcjonariuszy policji ulegają zmianom na przestrzeni lat. Przed 2013 rokiem policjanci mogli przejść na emeryturę po 15 latach służby, natomiast obecnie minimalny okres służby wynosi 25 lat. Wysokość emerytury zależy od liczby lat służby oraz średniego wynagrodzenia z określonego okresu. Funkcjonariusze, którzy rozpoczęli służbę po 2013 roku, mają możliwość wyboru między emeryturą według starych zasad a emeryturą według obecnie obowiązujących przepisów. Dodatkowo, policjanci mogą podwyższyć wysokość emerytury poprzez pełnienie określonych funkcji lub służb. Przyjmując te informacje pod uwagę, funkcjonariusze służb mundurowych powinni świadomie planować swoją emeryturę, aby zapewnić sobie godziwe świadczenia po zakończeniu pracy zawodowej.